OBAVEŠTENJE kutija za model 50DLE562 – Foxelectronics OBAVEŠTENJE kutija za model 50DLE562 – Foxelectronics

OBAVEŠTENJE kutija za model 50DLE562

Oktobar 2021.

Ovim putem kao odgovoran i savestan privredni subjekt obaveštavamo sve krajnje korisnike/potrošače da je na jednom broju TV uređaja našeg brenda FOX, i to modelu 50DLE562 uočeno neslaganje između jedne karakteristike uređaja i informacije koja je istaknuta na ambalaži za ovaj konkretan model.

Naime prilikom obilaska maloprodajnih objekata od strane zaposlenih u našem privrednom društvu uočeno je da na kutijama za TV uređaj 50DLE562 stoji istaknuto da se radi o uređaju sa ULTRA HD rezolucijom, međutim konkretan model ima FULL HD rezoluciju. Odmah nakon otkrivanja ovakvog neslaganja pristupili smo otklanjanju istog te je ambalaža za konkretan model izmenjena kako u maloprodajnim objektima tako i za kompletnu količinu koja se nalazi u magacinu našeg privrednog društva.

Napominjemo da neslaganje koje je uočeno postoji samo kada je u pitanju ambalaža/kutija za konkretan model TV uređaja i odnosi se samo na karakteristiku koja je opisana u prethodnom stavu, sve karakteristike televizora su ispravno predstavljene i na internet prodavnici na sajtu našeg privrednog društva kao i ostalim sredstvima komuniciranja prema krajnjim korisnicima/potrošačima i svim drugim zainteresovanim licima.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial