OBAVEŠTENJE kutija za model 42ATV130E – Foxelectronics OBAVEŠTENJE kutija za model 42ATV130E – Foxelectronics

Obaveštenje kutija za model 42ATV130E

Novembar 2023.

Ovim putem kao odgovoran i savestan privredni subjekt obaveštavamo sve krajnje korisnike/potrošače da je prilikom štampanja kutije na jednom broju TV uređaja našeg brenda, model FOX LED TV 42ATV130E, došlo do nenamerne štamparske greške, u smislu da je omaškom odštampana i reč „Smart“ na dve bočne strane kutije, ispred ispravne oznake konkretnog modela, dok su na preostala četiri mesta na kutiji, naziv i sve ostale oznake uređaja ispravno odštampane.

Odmah nakon uočavanja štamparske greške, pristupili smo njenom otklanjanju.

Napominjemo i da se uočena štamparska greška odnosi samo na dve bočne strane kutije, za konkretan model TV uređaja, a da su sve karakteristike televizora ispravno predstavljene i na internet prodavnici na sajtu našeg privrednog društva, kao i ostalim sredstvima komunikacije prema krajnjim korisnicima/potrošačima i svim drugim zainteresovanim licima, u smislu da konkretan model nije Smart televizor, već Televizor 42” sa analognim tjunerom.

 

Sledeća vest


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial