Najčešći problemi

NAJČEŠĆA PITANJA I PROBLEMI TV-a (FAQ)

FOX TV UREDJAJI

 • Proverite da li je televizor uključen u utičnicu
 • Proverite da li ima struje u utičnici
 • Proverite koliko je zvuk pojačan
 • Proverite dugme Mute
 • Proverite zvuk na drugom TV programu možda je trenutna smetnja na televizijskom kanalu.
 • Proverite da li vam neki objekat ne zaklanja put od daljinskog do televizora
 • Proverite ispravnost baterija
 • Proverite da li je uključen Sleep Timer.
 • Proverite podešavanje za napajanje.
 • Ukoliko nema emitovanja programa, automatsko gašenje je uključeno.
 • Ovo je normalno, ako se ne pojavi ni nakon pet minuta pozovite servis.
 • Proveriti da li je neki električni aparat uključen u blizini ili električni alat
 • Moguće je da TV stanica ili kablovski operater imaju probleme, promenite kanal.

 • Ukoliko je slab signal preusmerite antenu ( okrenite prema izvoru signala ).

 • Proverite električne aparate u blizini možda smetaju prijemu.

 • Podesite boje u meniju Slika.
 • Napravite razmak izmedju DVD, Videa i TV-a (interferencija)
 • Proverite antenu ( okrenite prema izvoru signala )
 • Podesite Balans u meniju televizora.

 • Sa  INPUT  ili SOURCE prebacite ulaz sa MEDIA na ATV, DTV ili HDMI u zavisnosti od toga šta gledate i pritisnite OK taster
 • Veličina, boja i pozicija slova na USB plejeru ne može se menjati.

PROBLEMI U VGA MODU (samo kada je PC priključen)

 • Podesite rezoluciju, horizontalnu i vertikalnu frekvenciju.

 • Proverite kabl ( da li je dobro pritegnut sa obe strane).

 • Proverite izlaz na računaru.

 • Pokrenite automatsko konfigurisanje, osvežavanje i podesite H/V poziciju.

 • Proveriti kontakte na kablu, podešavanja na PC-u, ponovo instalirati grafičku kartu na računaru.

PROBLEMI SA SOFTVEROM

 • Da bi se koristila E-Share aplikacija, prvobitno je potrebno da TV uređaj i prenosni uređaj (mobilni telefon, tablet računar) budu povezani na istu WiFi mrežu. Prenosnim uređajem je potrebno skenirati prikazani QR kod aplikacije, kako biste bili upućeni na link za preuzimanje. Instalacijom aplikacije imate mogućnost korišćenja mobilnog telefona ili tableta kao daljinskog upravljača, touch pad-a, Air mouse-a, reprodukciju sadržaja sa telefona ili tableta na televizoru.
 • Naši TV uređaji imaju tehničke mogućnosti za instaliranje eksternih aplikacija, ali mi ne mozemo da snosimo odgovornost za sam rad aplikacije koja nije u našem vlasništvu. Rad aplikacije može da zavisi od brzine protoka interneta, update-a aplikacije, raznih ograničenja ugrađenih u aplikaciju od strane proizvođača aplikacije.
 • Potrebno je u Korisničkom meniju, pronaći odeljak PODEŠAVANJE VREMENA, zatim proveriti u kom vremenskom opsegu su podešene opcije SAMOISKLJUČIVANJE I AUTO STANDBY. Ne pritiskanjem nijedne komande duži vremenski period npr. (3 sata I 55 minuta) sa isključenim predhodnim opcijama, dolazi do pojave poruke sa tekstom gašenje za 4 minuta.
 • Možete kontaktirati naš centralni servis na adresi: Batajnički drum 23, 11080 Beograd, putem telefona: 011/ 26 06 362 lok.116 ili na e-mail: servis@vimport.co.rs. Našu mrežu ovlašćenih servisa možete videte ovde.
NISTE PRONAŠLI ODGOVOR?

Postavite nam pitanje

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial