FOXELECTRONICS

 

USLOVI KORIŠĆENJA 

 

Dobrodošli u FOX Plus aplikaciju. Korišćenjem FOX Plus aplikacije (u daljem tekstu: aplikacija) saglasni ste sa Uslovima korišćenja (u daljem tekstu: uslovi) kao I njihovim budućim revizijama I verzijama.

FOX Plus aplikacija je vlasništvo privrednog društva VIMPORT PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE DOO, BEOGRAD (ZEMUN), matični broj: 17407864, PIB: 101743120, sa sedištem u Beogradu, ul. Batajnički drum 23, opština Zemun, (u daljem tekstu VIMPORT DOO BEOGRAD)

Registracijom naloga/profila na Fox Plus aplikaciji Korisnik je saglasan sa ovim Uslovima korišćenja.

OPIS APLIKACIJE (FUNKCIJE/FUNKCIONALNOSTI)

 

FOX Plus aplikacija je namenjena fizičkim licima/prodavcima u maloprodajnim objektima koji u svom asortimanu/ponudi imaju TV uređaje Brenda FOX (u daljem tekstu; korisnici), i ima za cilj informisanje i edukaciju korisnika o TV uređajima Brenda FOX, njihovim karakteristikama, dizajnu, ostalim važnim informacijama, kao I mogućnost korisnika da evidentiraju svoju prodaju televizora brenda FOX te na taj način prikupe poene koje mogu koristiti za poručivanje/pribavljanje različitih roba I usluga iz ponude ‘’Prodavnice’’ VIMPORT DOO BEOGRAD koja se nalazi na aplikaciji I čini njen sastavni deo.

FoxPlus aplikacija sastoji se iz nekoliko segmenata:

 • Edukacija i trening – edukacija o TV uređajima brenda Fox
 • Akcija – obaveštenje o specijalnim akcijama vezanim za televizore
 • Vesti  – obaveštenje o novostima i aktuelnostima vezanim za Brend
 • Igrica – interaktivna igrica sa nekoliko nivoa
 • Prodaja  – ova sekcija služi za informisanje o svakom pojedinačnom TV uređaju iz asortimana brenda FOX i prijavu prodaje TV uređaja
 • Prodavnica – korisnik će svoje prikupljene bodove moći da zameni za neki od proizvoda i usluga iz ove sekcije.

VIMPORT DOO BEOGRAD zadržava pravo na izmenu Uslova korišćenja aplikacije, kao I pravo na proveru I ažuriranje informacija objavljenih na aplikaciji.

VIMPORT DOO BEOGRAD ne odgovara I ne snosi nikakve posledice ukoliko odluči da ovakvu uslugu prekine da pruža.

U nastavku ćete naći detaljnija pojašnjenja o načinu korišćenja aplikacije.

KORIŠĆENJE FOX PLUS APLIKACIJE 

Da bi korisnik mogao da koristi FOX Plus aplikaciju neophodno je da bude zaposlen na mestu prodavaca u maloprodajnom objektu koji u svojoj ponudi ima TV uređaje Brenda FOX I da se prodajni lanac u kome je zaposlen nalazi u ponuđenoj listi u okviru FoxPlus aplikacije, te da prethodno instalira FOX Plus aplikaciju, koju može preuzeti sa Google Play prodavnice za Android mobilne uređaje ili Apple Store Marketa za Apple uređaje. 

Korisnik prvo mora izvršiti registraciju, odnosno kreirati svoj profil na FOX Plus aplikaciji, što podrazumeva unošenje sledećih podataka:

 1. Ime I prezime
 2. E-mail adresa
 3. Lozinka
 4. Prodajni lanac
 5. Prodavnica
 6. Adresa prebivališta
 7. Grad
 8. Broj telefona

Svi lični podaci korisnika će biti prikupljani i obrađivani za svrhu sticanja prava korišćenja FoxPlus aplikacije I svih njenih funkcija/funkcionalnosti i biće čuvani u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti. 

VIMPORT DOO BEOGRAD zadržava pravo d korisnicima šalje promotivne poruke, a svaki korisnik koji ne želi da takve poruke prima dužan je da o tome obavesti VIMPORT DOO BEOGRAD na način opisan u tački IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI ovih uslova korišćenja.

Nakon unošenja navedenih podataka, korisniku će na uneti broj telefona biti poslata poruka koja sadrži KOD za verifikaciju registrovanog naloga. Unošenjem/ukucavanjem KODA iz SMS poruke, korisnik verifikuje registraciju naloga.

Nakon završene regristracije korisnik dobija e-mail sa potvrdom da je uspešno registrovan na e-mail adresu koju je naveo pri registraciji.

Jednom kreiran nalog je trajan (sve dok korisnik ne odluči da ga ukloni). Korisnik može sam vršiti promenu unetih podataka, izuzev e-mail adrese. Uklanjanje naloga i promena unetih podataka mogu se izvršiti slanjem zahteva na adresu elektronske pošte foxplus@foxelectronics.rs.

Nakon registracije naloga, svaki sledeći put korisnik može pristupiti svom nalogu unošenjem e-mail adrese i lozinke koju je uneo prilikom registracije. U slučaju zaboravljene lozinke, ista može biti promenjena klikom na link „zaboravili ste lozinku“ kojim se otvara opcija za unošenje broja telefona na koji korisnik dobija SMS sa kodom koji treba uneti kako bi se otvorio obrazac za promenu lozinke.

STICANJE BODOVA

 

Korisnici FOX plus aplikacije mogu osvojiti bodove korišćenjem aplikacije, I to:

 1. Prodajom/evidentiranjem prodaje FOX proizvoda u maloprodajnim objektima.

Bodovi se ne mogu steći prodajom/evidentiranjem  prodaje servisiranih ili polovnih TV uređaja. U slučaju vraćanja uređaja čija je Prodaja evidentirana biće izvršena provera I tako stečeni bodovi biće oduzeti konkretnom korisniku.

 1. Pohađanjem treninga i rešavanjem testova poznavanja FOX proizvoda (kada tako bude predviđeno o čemu se korisnik može informisati na samoj aplikaciji);
 2. Igranjem igrice (kada tako bude predviđeno o čemu se korisnik može informisati na samoj aplikaciji);

Bodovi se ne mogu unovčiti niti na bilo koji drugi način iskoristiti osim u svrhe zamene za neki od proizvoda i usluga iz sekcije Prodavnica.

Bodovi koje korisnik stekne na neki od gore navedenih načina, korisnik može iskoristiti u roku od 12 meseci odnosno 365 dana od dana sticanja bodova. Nakon ovog perioda, svi stariji bodovi biće obrisani.

EVIDENTIRANJE PRODAJE FOX PROIZVODA

 

U sekciji “PRODAJA” korisnik iz liste bira određeni model  FOX TV uređaja I klikom na dugme može izvršiti prijavu prodaje konkretnog uređaja čime se otvara prozor za unos sledećih podataka I dokaza o prodaji:

 • serijskog broja konkretnog prodatog uređaja,
 • prodajna cena TV uređaja FOX,
 • slika fiskalnog računa na kome se nalazi TV uređaj koji se prijavljuje,
 • slika serijskog broja konkretnog prodatog uređaja sa kutije ili sa pozadine samog televizora;
 • datum prodaje.

Nakon unošenja neophodnih podataka korisniku će na e-mail adresu iz njegovog naloga biti poslata e-poruka o potvrdi prijave prodaje konkretnog TV uređaja, čime je postupak prijave prodaje uspešno kompletiran.

Korisnik je obavezan da izvrši prijavu/evidentiranje prodaje  istog dana kada je konkretna prodaja realizovana. Ukoliko korisnik ne izvrši prijavu/evidentiranje prodaje istog dana kada je konkretna prodaja realizovana VIMPORT DOO BEOGRAD ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne promene kako u broju bodova koje konkretna prodaja nosi tako i što se tiče bilo kojih drugih uslova koji se odnose ili su u vezi sa konkretnom prodajom. 

Ukoliko se podaci koje korisnik unese prilikom evidentiranja prodaje razlikuju od podataka koje sadrži fiskalni račun za konkretnu prodaju konkretna prodaja će biti obrisana I korisnik neće steći bodove po osnovu prijave/evidentiranja takve prodaje.

 

PORUČIVANJE ROBE I/ILI USLUGE

Korisnik može pristupiti izboru/poručivanju robe i/ili usluge iz ponude na FoxPlus aplikaciji izborom sekcije “Shop” I izborom željene robe i/ili usluge iz ponude.

Potrebno je da korisnik ima dovoljan broj prikupljenih bodova da bi pristupio poručivanju robe iz sekcije “Shop”

Nakon izbora robe i/ili usluge neophodno je da korisnik dostavi privrednom društvu VIMPORT DOO BEOGRAD sledeće podatke I dokumentaciju:

 • Očitanu ličnu kartu (ili kopiju lične karte bez biometrijskog čipa);
 • Adresu za dostavu (za slučaj da se poručeni proizvod ili vaučer dostavlja na adresu, a ne na neki drugi način u skladu sa prirodom proizvoda)
 • Kontakt telefon

Ukoliko korisnik ne dostavi podatke i dokumentaciju definisane u prethodnom stavu, a koji su privrednom društvu VIMPORT DOO BEOGRAD neophodni kako bi ispunilo sve svoje poreske obaveze u skladu sa relevantnim propisima, privredno društvo VIMPORT DOO BEOGRAD neće moći da procesuira zahtev I isporuči izabranu robu i/ili uslugu korisniku.

Korisnik se izričito obavezuje da sve promene relevantnih podataka blagovremeno ažurira u aplikaciji, u suprotnom privredno društvo VIMPORT DOO BEOGRAD neće biti odgovorno zbog eventualne nemogućnosti konkretnog korisnika da aplikaciju koristi u punoj meri I ostvari sve pogodnosti koje ista nudi.

VIMPORT DOO BEOGRAD zadržava pravo da u svakom trenutku menja I ažurira ponudu robe I usluga u sekciji “Shop” .

Nakon što korisnik odabere željenu robu i/ili uslugu i iskoristi stečene bodove, korisnik dobija e-mail potvrdnu poruku sa zahtevom za dostavljanjem dokumetacije I gore navedenih podataka vezanih za preuzimanje robe i/ili usluge.

Dostava ili preuzimanje robe ili usluge odnosno odgovarajućeg vaučera vršiće se u zavisnosti od prirode konkretne robe ili usluge, na jedan od sledećih načina:

 • Slanjem odgovarajućeg vaučera na e-mail adresu korisnika;
 • Isporukom u maloprodajnom objektu u kome je korisnik zaposlen;
 • Isporukom na adresu korisnika, odnosno adresu koju korisnik naznači za isporuku;
 • Ličnim preuzimanjem od strane korisnika u sedištu VIMPORT DOO BEOGRAD, ili drugom odgovarajućem mestu u zavisnosti od prirode konkretne robe ili usluge.

Roba i/ili usluga I vaučeri se ne mogu unovčiti.

Korisnik je dužan da robu i/ili uslugu odnosno vaučer, preuzme I iskoristi u rokovima o kojima će biti obavešten od strane VIMPORT DOO BEOGRAD ili izdavaoca vaučera na odgovarajući način u zavisnosti od karakteristika konkretne robe i/ili usluge odnosno vaučera na kojima će biti naveden datum isteka.

VIMPORT DOO BEOGRAD ne snosi troškove koje korisnik može imati u vezi sa preuzimanjem, korišćenjem ili upotrebom robe i/ili usluge koju korisnik poruči  a koji nisu uključeni I naznačeni u samoj sekciji “ Shop”.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

 

U ime privrednog društva VIMPORT DOO BEOGRAD obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima I podatke neophodne za poslovanje I informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima I u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo korisnicima mogućnost izbora uključujući I mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za  marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju I dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u VIMPORT DOO BEOGRAD kao I poslovni partneri koji imaju pristup ovim podacima odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Ukoliko ste registrovani korisnik I ne želite da primate promotivne poruke koje možemo poslati na vaš e-mail, molimo Vas da nas o tome obavestite na mail: office@vimport.co.rs  .

Registracijom naloga na ovoj aplikaciji korisnik se saglašava sa korišćenjem ličnih podataka od strane VIMPORT DOO BEOGRAD u svrhe I na način koji je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ukoliko se korisnik ne slaže sa ovim uslovima korišćenja može u svakom trenutku poslati zahtev za brisanje svog korisničkog naloga/profila na e-mail adresu: foxplus@foxelectronics.rs.

 

INTELEKTUALNA SVOJINA

 

Sadržaj prikazan na ovoj aplikaciji kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice I slično) tekstovi, fotografije, logotip, audio I softver su isključivo vlasništvo VIMPORT DOO BEOGRAD ili njegovih dobavljača I  partnera I ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti VIMPORT DOO BEOGRAD. Ukoliko za sadržaj koji se nalazi na našoj aplikaciji smatrate da je Vaš I da je zloupotrebljen, molimo Vas da nas kontaktirate u cilju potvrđivanja intelektualne svojine. Sve informacije dostupne na aplikaciji isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe  niti distribuirati trećim licima.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

 

Odricanje od odgovornosti

 • Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova, neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom. Saglasni ste da vaša prava i obaveze proistekle iz ovih Uslova korisćenja ne možete preneti na treća lica bez izričitog pismenog odobrenja „VIMPORT DOO BEOGRAD“.
 • VIMPORT DOO BEOGRAD se obavezuje da će se ponašati odgovorno i da će redovno tj. svakodnevno ažurirati stanje svih proizvoda I usluga prikazanih u ponudi na FoxPlus aplikaciji. Ipak, zbog različitih razloga koje ne možemo u potpunosti kontrolisati ne možemo stoprocentno garantovati korisnicima da je svaki proizvod I usluga uvek dostupni. Ukoliko se to desi odričemo se odgovornosti za moguću štetu zbog gubitka vremena korisnika aplikacije i indirektnih događaja koji iz toga mogu nastupiti, a u kojima bi korisnik smatrao da su nastali zbog gore pomenutog razloga. U slučaju da se takav događaj desi obavezujemo se da ćemo korisniku predložiti zamenski proizvod ili uslugu koji je dostupan u što kraćem roku i da ćemo ga o tome obavestiti putem registrovanog mejla ili telefona. 
 • VIMPORT DOO BEOGRAD maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi proizvodi I usluge na ovoj aplikaciji budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovoj aplikaciji u potpunosti tačne.
 • Informacije, softver, proizvodi i usluge koje aplikacija sadrži ili koje su dostupne kroz korišćenje aplikacije mogu da sadrže netačnosti ili tipografske greške. Unesene informacije menjaju se periodično. VIMPORT DOO BEOGRAD može unapređivati i/ili menjati FOX Plus aplikaciju u bilo kojem trenutku. Sadržaj objavljen na FOX Plus aplikaciji ne može biti temelj za donošenje ličnih, pravnih ili finansijskih odluka.
 • VIMPORT DOO BEOGRAD ni u kojem slučaju ne može biti odgovorno za neposrednu ili posrednu slučajnu štetu koja proizilazi ili je na bilo koji način povezana s korišćenjem FoxPlus aplikacije ili njenim radom. 
 • VIMPORT DOO BEOGRAD ne odgovara za tačnost, kompletnost i zakonitost podataka sadržanih u oglasnoj poruci.
 • VIMPORT DOO BEOGRAD ne odgovara za eventualnu štetu koju korisnici aplikacije pretrpe usled korišćenja aplikacije, pristupa sadržajima ili preuzimanja pojedinih sadržaja sa iste.
 • VIMPORT DOO BEOGRAD ne snosi nikakvu odgovornost za kreirane profile.
 • VIMPORT DOO BEOGRAD ne snosi odgovornost za sadržaj niti istinitost sadržaja na profilima korisnika.

ZLOUPOTREBA APLIKACIJE

Ukoliko VIMPORT DOO BEOGRAD proceni da je došlo do zloupotrebe aplikacije od strane korisnika na bilo koji način, ovlašćeno je da uskrati korišćenje aplikacije I svih njenih funkcija/funkcionalnosti korisniku koji je izvršio zloupotrebu, da mu privremeno ili trajno onemogući pristup profilu, ili oduzme/obriše nepropisno stečene bodove.

 

VEZA SA DRUGIM INTERNET SAJTOVIMA I STRANICAMA

FoxPlus aplikacija može da sadrži veze prema drugim internet sajtovima i stranicama. VIMPORT DOO BEOGRAD nema kontrolu nad tim internet sajtovima i stranicama i nije odgovorno za njihov sadržaj.

Prihvatanjem Uslova korišćenja korisnik daje svoju saglasnost da mu VIMPORT DOO BEOGRAD dostavlja informacije putem sredstava komunikacije za koje je podatke učinio dostupnim.

 

NEZAKONITO ILI ZABRANJENO KORIŠĆENJE

Korisnici nemaju pravo da FoxPlus aplikaciju upotrebljavaju u svrhe i na način koji su nezakoniti ili zabranjeni opštim aktima VIMPORT DOO BEOGRAD i pozitivnim propisima Republike Srbije. Nije dopušteno koristiti ovu aplikaciju na način koji bi aplikaciju oštetio ili je onesposobio, preopteretio ili ometao druge korisnike da se njome služe. 

Sadržaj FOX Plus aplikacije je namenjen samo korisnicima iste I ne može se kopirati, deliti, ili na drugi način otkrivati trećim licima.

Svaki korisnik je odgovoran I izjavljuje da je pri registraciji I kreiranju sopstvenog naloga uneo istinite I tačne podatke.

Svaki korisnik izjavljuje da samo on lično koristi aplikaciju u svrhe u koje je namenjena, da će svoju lozinku čuvati I neće deliti sa drugim licima.

Zabranjen je unos lažnih podataka pri registraciji, lažno registrovanje prodaja, unošenje I objavljivanje netačnih informacija.

Zabranjeno je javno objavljivanje bilo kakvih sadžaja aplikacije, posebno sa ciljem da se naruši ugled Brenda, firme, prodajnog lanca, objekta ili nekog drugog korisnika.

U slučaju bilo kakve zloupotrebe, korisnik je dužan da istu prijavi kontaktiranjem podrške slanjem mail-a na foxplus@foxelectronics.rs  nakon čega će nalog biti proveren I obrisan.

 

PREKID / OGRANIČENJE PRISTUPA

VIMPORT DOO BEOGRAD ima diskreciono pravo da onemogući pristup aplikaciji i uslugama koje su za nju vezane ili bilo kojem njihovom delu, u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja.

______________________________________________________________________________________________________

Aplikacija će svojim korisnicima pružiti kompletan doživljaj – edukaciju i razvoj kroz igru i zabavu.

Instalirajte aplikaciju, napravite profil i postanite deo zajednice FoxPlus tima koja će vam otvoriti čitav novi svet mogućnosti, podrške i pogodnosti na jednom mestu.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial